C o p y r i g h t  -  L e f t  

  www.Copyright-Left.CC

You have arrived on this site from an other website through a Copyright-Left link.
This means that the referring site holds no copyright and that you may copy the content from that website according to a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

This means in short that you may copy, adjust, adapt and distribute the content of the referring website for your own use. This can be for non-commercial work but also for commercial work.
The only condition is that the resulting creation that you've made must have a similar copyright-Left licence as the original work and that you refer to the original work.

You can read the more detailed conditions on the Creative Commons website:
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License conditions

Je bent op deze site gekomen via een andere website met een Copyright-Left link.
Dit betekent dat de hierheen verwijzende website geen copyright op de inhoud heeft en dat je de inhoud dus mag kopieëren volgens de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie.

Dit betekent in het kort dat je de inhoud van de hierheen verwijzende website mag kopieëren, veranderen, aanpassen en verspreiden voor eigen gebruik. Dat mag voor iets niet-commercieëls maar ook voor iets commercieëls zijn.
De enige voorwaarde die eraan verbonden is, is dat het uiteindelijke product een vergelijkbare Copyright-Left licencie heeft als het orginele werk en dat je verwijst naar het orginele werk.

Je kan de meer uitgebreide condities nalezen op de Creative Commons website:
Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie


Kopimi

Next to the Creative Coomons Licenses there is also Kopimi.
Kopimi or CopyMe stands for freely copying and addapting as you see fit without any restrictions or conditions. This seems to go a lot futher that the Creative Commons License discriped above. This is comparable to another Creative Commons license, other than is used here on this website. Kopimi is the same as the Creative Commoncs CC0 "No Rights Reserved" license.


Kopimi

Naast de Creative Commons licencies heb je ook Kopimi.
Kopimi ofwel CopyMe staat voor het vrijelijk copieëren en aanpassen naar eigen inzicht zonder enige voorwaarden of condities. Deze gedachtengang lijkt dus veel verder te gaan dan de hierboven genoemde Creative Commons licencie. Dit is vergelijkbaar met een andere Creative Commons licensie dan de licencie die hier op deze website gebruikt wordt. Kopimi is hetzelfde als de Creative Commoncs CC0 "No Rights Reserved" licensie.

So to copy and adjust the work of someone else with the Copyright-Left logo is fine, but we do have some conditions for example that we like you to refer to the person who created the original work that you have copied and adjusted as descriped in the Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License conditions.

More information about the philosophy behind the copyright-left idea you'll find at:


Copieëren en aanpassen van iemand anders werk met het Copyright-Left logo is dus prima, doch wij hanteren wel enige condities zoals o.a. het verwijzen naar degene van wie je het hebt overgenomen en aangepast zoals beschreven in de Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland Licensie.

Meer informatie over de filosofie achter het copyright-left idee vindt je op:Except where otherwise noted, content on this site is licensed under  
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License  

Creative Commons Licentie